تصور کنید یک حوله دستشویی را درون یک جوراب زنانه بگذارید و با دو دست اطراف آن را فشار دهید؛ حوله همان لایه های عضلانی دیواره واژن است، دستها همان عضلات لگنی هستند که از بیرون واژن را احاطه کرده و آن ...