جناب محیی الدین می گوید از آنجا که حضرت ابراهیم علیه‌السلام باید تحقق وجه الهی و تجلی اسماء و صفات حق باشد، خداوند خواست او را با محبت خویش پر کند تا دیگر غیری در حضرت ابراهیم نباشد. این هم که حضرت ...