بعضی مردها فکر می‌کنند خوب بلدند چگونه مخ زنها را بزنند اما در حقیقت این قضیه کاملا برعکس است؛ این زنان هستند که براحتی مخ مردان را کار می‌گیرند! ریتا رادنر؛ کمدین آمریکایی