تفسیر المیزان با بهره گیری و کمک از آیات قرآن به تفسیر قرآن می‌پردازد. این کتاب توسط علامه طباطبایی نوشته شده که دارای 20 جلد و به زبان عربی است.