وداع با ماه رمضان وداع با ماه رمضان | شاعر: اسماعیل شبرنگ شاید کسی حال مرا پرسیده باشد یا اشک چشمان ترم را دیده باشد   حق دارد این قلبی که مهمان خدا بود از دوری ماه خدا رنجیده باشد     کِی می رسد تا ...