تمامی قسمت های کاسنی اعم از ریشه و برگ مصرف دارویی دارند و مصرف مقدار کمی از خشک شده برگ و یا ریشه کاسنی به مقدار یک قاشق مربا خوری -ترجیحا همراه شکر یا شکر قرمز- قبل از هر وعده غذایی اثر تقویتی بر ...