این ذکر، طوفانی از محبت و حلاوت معنوی شدید به پا می‌کند بلکه انسان را وصول و دوست‌داشتنی و نیکوکار می‌کند وَ اللهُ العالم الهادی.