روایت فتح که در دهه شصت و هفتاد شب‌های جمعه از سیما پخش می‌شد با صدایی دلنشین همراه بود که بعدها فهمیدیم کارگردان آن مجموعه نیز همان صاحب صدای آسمانی است آوینی مهندس و هنرمند و متفکری که با گذر از ...