گل کردن یک توپ، برنده شدن در مسابقه دو، درست نوشتن املای “قسطنطنیه” یا از بر خواندن یک شعر هیچ کدام به تنهایی برای اینکه کودکان احساس ارزش کنند کافی نیست. بله خوب است که بچه ها این موفقیت ها را تجربه ...