مذهبی
کد خبر : 8099
چهارشنبه - ۱۳ تیر ۱۳۹۷ - ۱۹:۱۰

مدیریت جهادی به رسم شهدا: سردار مهدی زین الدین (+پوستر)

سردار مهدی زین الدین

مدیریت جهادی به رسم شهدا: سردار مهدی زین الدین (+پوستر)

مدیریت جهادی به رسم شهدا: سردار مهدی زین الدین (+پوستر)

مدیریت جهادی به رسم شهدا: سردار مهدی زین الدین (+پوستر) | از شما دعوت می‌کنیم این مطلب را دنبال کنید.

مدیریت جهادی به رسم شهدا: سردار مهدی زین الدین (+پوستر)

سردار #شهید مهدی زین الدین


چندتاسرباز از قرارگاه ارتش مهمات آوردند
دو ساعت گذشته و هنوز یک سوم تریلی هم خالی نشده بود عرق از سر و صورتشان می ریخت
یک بسیجی لاغر و کم سن و سال رفت طرفشان خسته نباشید  گفت مشغول شد 
ظهر که کار تمام می شود سربازها پی فرمانده می گشتند تا رسید را امضا کند
همان بنده ی خدا عرق دستش را با شلوار پاک کرد رسید را گرفت و امضا کرد

پایگاه اهل البیت علیهم‌السلام