ادبیات فارسی » ادیان و مذاهب
کد خبر : 6587
چهارشنبه - ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۹:۴۳

دیدگاه مقام معظم رهبری در مورد اسفندیار

من یک ‏وقت گفتم که «اسفندیار» مثل این بچه‏ حزب‏ اللّهى‏ هاى امروز خودِ ماست! در فرهنگ شاهنامه یک حزب ‏اللّهى غیورِ دین‏‌خواهِ مبارز وجود دارد.

دیدگاه مقام معظم رهبری در مورد اسفندیار

دیدگاه مقام معظم رهبری در مورد اسفندیار

دیدگاه مقام معظم رهبری در مورد اسفندیار | از شما دعوت می‌کنیم این مطلب را دنبال کنید.

بیانات رهبری در دیدار عده ای از کارکنان صدا وسیما در سال ۱۳۷۰:

«خیال نکنید که در حکمت فردوسى، یک ذره حکمت زردشتى وجود دارد. #فردوسى آن وقتى که از اسفندیار تعریف مى کند، روى دین دارى او تکیه مى کند. مى دانید که اسفندیار یک فرد متعصبِ مذهبىِ مبلّغ دین بوده که سعى کرده پاک دینى را در همه جاى ایران گسترش بدهد.

تیپ #اسفندیار، تیپ حزب اللهى هاى امروز خودمان است؛ آدم خیلى شجاع و نترس و دینى بوده است؛ حاضر بوده است براى حفظ اصولى که به آن معتقد بوده و رعایت مى کرده، خطر بکند و از هفت خان بگذرد و حتّى با #رستم دست و پنجه نرم کند.

وقتى شما شاهنامه را مطالعه مى کنید، مى بینید که فردوسى روى این جنبه دین دارى و طهارت اخلاقى اسفندیار تکیه مى کند.

با اینکه فردوسى اصلًا بنا ندارد از هیچ یک از آن پادشاهان، بدگویى کند، اما شما ببینید #گشتاسب در شاهنامه چه چهره اى دارد، اسفندیار چه چهره اى دارد؛ این ها پدر و پسر هستند. فردوسى بر اساس معیارهاى اسلامى، به فضیلت‌ها توجه دارد؛ در حالى که برطبق معیارهاى سلطنتى و پادشاهى، در نزاع بین گشتاسب و اسفندیار، حق با شاه است.

“به نیروى یزدان و فرمان شاه” یعنى چه؟ یعنى هرچه #شاه گفت، همان درست است؛ یعنى حق با گشتاسب است؛ اما اگر شما به شاهنامه نگاه کنید، مى بینید که در نزاع بین اسفندیار و گشتاسب، حق با اسفندیار است؛ یعنى اسفندیار، یک حکیم الهى است.»

اسفندیاربیانات رهبری در دیدار اعضاى انجمن اهل قلم‏ در سال ۱۳۸۱:

«این حکیم چه کسى است و حکمت او چیست؟ آیا حکمت #زردشتى است، حکمت بى‏‌دینى است، حکمت پادشاهى است یا حکمت اسلامى؟ این را مى‏‌شود در آورد.

اگر کسى به #شاهنامه نگاه کند، خواهد دید که یک جریانِ گاهى باریک و پنهان و گاهى وسیع، از روح توحید، توکّل، اعتماد به #خدا و اعتماد به حق و مجاهدت در راه حق در سرتاسر شاهنامه جارى است.

این را مى‏‌شود استخراج کرد، دید و فهمید. مخصوصاً بعضى از شخصیت‌هاى شاهنامه خیلى برجسته هستند که این‏ها را باید شناخت و استخراج کرد.

من یک ‏وقت گفتم که «اسفندیار» مثل این بچه‏ حزب‏ اللّهى‏ هاى امروز خودِ ماست! در فرهنگ شاهنامه یک حزب ‏اللّهى غیورِ دین‏‌خواهِ مبارز وجود دارد.»

سید حسن فاطمی موحد