ادبیات فارسی » ادیان و مذاهب » شعر
کد خبر : 6505
جمعه - ۱ تیر ۱۳۹۷ - ۲۱:۱۶

در شاهنامه نیست / زشیر شتر خوردن و سوسمار، عرب را به…

دو بیت زیر را فراوان به فردوسی نسبت می دهند. در نرم افزار شاهنامه (که از چاپ مسکو و چند شاهنامه ی مشهور دیگر استفاده شده) این دو بیت دیده نمی شود:

در شاهنامه نیست / زشیر شتر خوردن و سوسمار، عرب را به…

در شاهنامه نیست / زشیر شتر خوردن و سوسمار، عرب را به…

در شاهنامه نیست / زشیر شتر خوردن و سوسمار، عرب را به… | از شما دعوت می‌کنیم این مطلب را دنبال کنید.

دو بیت زیر را فراوان به فردوسی نسبت می دهند. در نرم افزار شاهنامه (که از چاپ مسکو و چند شاهنامه ی مشهور دیگر استفاده شده) این دو بیت دیده نمی شود:

زشیر شتر خوردن و سوسمار       عرب را به جایی رسیده است کار
که تاج کیانی کند آرزو                  تفو بر تو ای چرخ گردون تفو

فردوسی شاهنامه زشیر شتر خوردن

 

سید حسن فاطمی موحد