ادیان و مذاهب
کد خبر : 4509
چهارشنبه - ۱۶ خرداد ۱۳۹۷ - ۲۱:۰۰

فردوسی یک حکیم اسلامی نه حکیم زرتشتی

فردوسی یک حکیم اسلامی نه حکیم زرتشتی گوشه ای از بیانات رهبری در دیدار با عده ای از کارکنان صدا وسیما در سال ۱۳۷۰: «حقیقت قضیه این است که فردوسى یک حکیم است؛ تعارف که نکردیم به فردوسى، حکیم گفتیم. الآن چند صد سال است که دارند به فردوسى، حکیم مى گویند. حکمت فردوسى چیست؟ […]

فردوسی یک حکیم اسلامی نه حکیم زرتشتی

گوشه ای از بیانات رهبری در دیدار با عده ای از کارکنان صدا وسیما در سال ۱۳۷۰:
«حقیقت قضیه این است که فردوسى یک حکیم است؛ تعارف که نکردیم به فردوسى، حکیم گفتیم. الآن چند صد سال است که دارند به فردوسى، حکیم مى گویند. حکمت فردوسى چیست؟ حکمت الهىِ اسلامى.
شما خیال نکنید که در حکمت فردوسى، یک ذره حکمت زردشتى وجود دارد. فردوسى آن وقتى که از اسفندیار تعریف مى کند، روى دین دارى او تکیه مى کند. مى دانید که اسفندیار یک فرد متعصبِ مذهبىِ مبلّغ دین بوده که سعى کرده پاک دینى را در همه جاى ایران گسترش بدهد. تیپ اسفندیار، تیپ حزب اللهى هاى امروز خودمان است؛ آدم خیلى شجاع و نترس و دینى بوده است؛ حاضر بوده است براى حفظ اصولى که به آن معتقد بوده و رعایت مى کرده، خطر بکند و از مقام معظم رهبری آیت الله خامنه ایهفت خان بگذرد و حتّى با رستم دست و پنجه نرم کند. وقتى شما شاهنامه را مطالعه مى کنید، مى بینید که فردوسى روى این جنبه ى دین دارى و طهارت اخلاقى اسفندیار تکیه مى کند. بااینکه فردوسى اصلًا بنا ندارد از هیچ یک از آن پادشاهان بدگویى کند، اما شما ببینید گشتاسب در شاهنامه چه چهره اى دارد، اسفندیار چه چهره اى دارد؛ این ها پدر و پسر هستند. فردوسى بر اساس معیارهاى اسلامى، به فضیلتها توجه دارد؛ در حالى که برطبق معیارهاى سلطنتى و پادشاهى، در نزاع بین گشتاسب و اسفندیار، حق با شاه است. "به نیروى یزدان و فرمان شاه" یعنى چه؟ یعنى هرچه شاه گفت، همان درست است؛ یعنى حق با گشتاسب است؛ اما اگر شما به شاهنامه نگاه کنید، مى بینید که در نزاع بین اسفندیار و گشتاسب، حق با اسفندیار است؛ یعنى اسفندیار یک حکیم الهى است.
فردوسى از اول با نام خدا شروع مى کند "به نام خداوند جان و خرد/ کزین برتر اندیشه بر نگذرد" تا آخر هم همین طور است؛ فردوسى را با این چشم نگاه کنید. فردوسى، خداى سخن است؛ او زبان مستحکم و استوارى دارد و واقعاً پدر زبان فارسى امروز است؛ او دل باخته و مجذوب مفاهیم حکمت اسلامى بود؛ شاهنامه را با این دید نگاه کنید.
البته بعضیها زردشتى مسلکند، بعضیها هم زردشتى مسلک نیستند. آن هایى که زردشتى مسلکند، خوششان مى آمد که به زردشتیگرى تظاهر کنند و چیزى در باره ى فردوسى بگویند؛ اما حقیقت قضیه که این نیست. این شاهنامه ى فردوسى در مقابلمان است. شما خیال مى کنید که اگر در شاهنامه ى فردوسى چیزى برخلاف مفاهیم اسلامى وجود داشت، این قدر در جوامع اسلامى جا مى افتاد؟ شما مى دانید که در این نسلهاى گذشته، مردم ما چقدر دینى بوده اند. در کدام خانه و کدام ده و کدام محله، شاهنامه نبود یا خوانده نمى شد؟ همه جا مى خواندند و منافاتى هم با مفاهیم اسلامى نمى دیدند.»

<strong>منبع:</strong><br />
نرم افزار &laquo;حدیث ولایت&raquo; (متن کامل بیانات، سخنرانى ها، خطبه ها، مصاحبه ها و دیدارهاى مقام معظم رهبرى از شهریور ۱۳۶۶ تا آذر ۱۳۹۰)

شهریور ۱۳۹۳

سید حسن فاطمی موحد