سر دبیر :: مجلۀ اینترنتی پر بازدیدترین‌ها

دانلود سانسور نشده مستند خارج از دید دانلود رایگان مستند سیاسی - اجتماعی خارج از دید (تمامی قسمت‌ها)

۱۳۲۸ مطلب توسط «سر دبیر» ثبت شده است

موزیک ویدئو کجایی - محسن چاوشی

موزیک ویدئو کجایی - محسن چاوشی

موزیک ویدئو کجایی - محسن چاوشی

یه پاییز زرد و زمستون سرد و
یه زندون تنگ و یه زخم قشنگ و
غم جمعه عصر و غریبی حصر و

‎یه دنیا سوالو تو سینم گذاشتی
‎جهانی دروغ و یه دنیا غروب و
‎یه درد عمیق و یه تیزی تیغ و
‎یه قلب مریض و یه آه غلیض و
‎یه دنیا محالو تو سینم گذاشتی
‎رفیقم کجایی؟ دقیقا کجایی؟
‎کجایی تو بی من، تو بی من کجایی؟
‎یه دنیا غریبم
‎کجایی عزیزم
‎بیا تا چشامو تو چشمات بریزم
‎نگو دل بریدی
‎خدایی نکرده
‎ببین خواب چشمات با چشمام چه کرده
‎همه جا رو گشتم
‎کجایی عزیزم
‎بیا تا رگامو تو خونت بریزم
‎بیا روتو رو کن
‎منو زیر و رو کن
‎بیا زخمامو یه جوری رفو کن
‎عزیزم کجایی؟ دقیقا کجایی؟
‎کجایی تو بی من، تو بی من کجایی؟

مستند روزگار رضاخانی | قسمت سیزدهم

مستند روزگار رضاخانی | قسمت سیزدهم

مستند روزگار رضاخانی | قسمت سیزدهم

مستند "روزگار رضاخانی" به موضوعات مختلفی پرداخته است. سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل پهلوی، تاج گذاری رضا شاه

مستند روزگار رضاخانی | قسمت دوازدهم

مستند روزگار رضاخانی | قسمت دوازدهم

مستند روزگار رضاخانی | قسمت دوازدهم

مستند "روزگار رضاخانی" به موضوعات مختلفی پرداخته است. سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل پهلوی، تاج گذاری رضا شاه

مستند روزگار رضاخانی | قسمت یازدهم

مستند روزگار رضاخانی | قسمت یازدهم

مستند روزگار رضاخانی | قسمت یازدهم

مستند "روزگار رضاخانی" به موضوعات مختلفی پرداخته است. سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل پهلوی، تاج گذاری رضا شاه

مستند روزگار رضاخانی | قسمت دهم

مستند روزگار رضاخانی | قسمت دهم

مستند روزگار رضاخانی | قسمت دهم

مستند "روزگار رضاخانی" به موضوعات مختلفی پرداخته است. سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل پهلوی، تاج گذاری رضا شاه

مستند روزگار رضاخانی | قسمت نهم

مستند روزگار رضاخانی | قسمت نهم

مستند روزگار رضاخانی | قسمت نهم

مستند "روزگار رضاخانی" به موضوعات مختلفی پرداخته است. سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل پهلوی، تاج گذاری رضا شاه

مستند روزگار رضاخانی | قسمت هشتم

مستند روزگار رضاخانی | قسمت هشتم

مستند روزگار رضاخانی | قسمت هشتم

مستند "روزگار رضاخانی" به موضوعات مختلفی پرداخته است. سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل پهلوی، تاج گذاری رضا شاه

مستند روزگار رضاخانی | قسمت هفتم

مستند روزگار رضاخانی | قسمت هفتم

مستند روزگار رضاخانی | قسمت هفتم

مستند "روزگار رضاخانی" به موضوعات مختلفی پرداخته است. سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل پهلوی، تاج گذاری رضا شاه

مستند روزگار رضاخانی | قسمت ششم

مستند روزگار رضاخانی | قسمت ششم

مستند روزگار رضاخانی | قسمت ششم

مستند "روزگار رضاخانی" به موضوعات مختلفی پرداخته است. سقوط قاجار، کودتای رضاشاه و تشکیل پهلوی، تاج گذاری رضا شاه